Conflicten en bemiddeling

Meerjaren-begroting en strategisch beleidDe MR/OR en het dagelijks bestuur

De MR/OR tijdens fusie of reorganisatie


Overigen


Contact

Maatwerkcursussen

Naast het aanbod van de basis- en verdiepingsmodules verzorgt de Meesterklkas ook maatwerk voor ieder ander denkbaar onderwerp waar de MR/OR zich mee bezighoudt.
Voorbeelden van maatwerkonderwerpen zijn:

Hoe voorkomt u conflicten binnen uw MR/OR en tussen MR/OR en bestuurder? Wat doet u als er een conflict is? Wat is het nut van mediation? Wanneer gaat u een geschil aan? Waarom kan een conflict nuttig zijn? Wat is het nadeel van een geschil of conflict?

Hoe bepaalt u als (G)MR lid de verdeling over de verschillende beleidsterreinen? Hoe verdeelt u het geld tussen de scholen? Wat is de relatie met het meerjarenformatieplan? Wat is het nut van externe expertise. Wie bepaalt en wie betaalt dat?

Het dagelijks bestuur is de coach van de MR/OR, maar hoe coacht u een gemengde groep professionals (in het onderwijs eventueel gecombineerd met ouders en leerlingen).

Wat is de positie van de MR/OR tijdens een fusie en reorganisatie?
Hoe houdt u contact met uw achterban? Wat is de rol van vakorganisaties?

Naast training verzorgt MRsecretariaat.nl desgewenst ook de begeleiding van de MR of het dagelijks bestuur bij het proces van bovenstaande en andere onderwerpen.

U kunt tussen 16.30 en 20.30 uur contact opnemen met: Hans Bloemen
(06 27 04 16 00), Bert Visser (06 50 4132 35) of via info@demeesterklas.nl.

Terug naar de huiswerkvrije OR/MR, cursusaanbod, verdiepingsmodules
de Meesterklas 2019 | Info@deMeesterklas.nl | kvk 24363862